O společnosti

Pecktrade s.r.o.

Společnost PECKTRADE s.r.o. vznikla v roce 2009 a zabývá se výstavbou, údržbou a rekonstrukcí komunikací a silnic, výstavbou zpevněných ploch, parkovišť a souvisejících staveb (např. opěrné zdi, mosty, propusty ), včetně výstavby inženýrských sítí.

Našim cílem je poskytování kvalitních a odborných služeb, při použití moderních technologií výstavby.

Rádi bychom Vám nabídli služby v těchto konkrétních oblastech:

  • lokální opravy živičných komunikací a překopů vozovek
  • výstavba a rekonstrukce komunikací
  • strojní pokládka živičných směsí
  • výstavba inženýrských sítí
  • zemní práce
  • opravy přístupových cest
  • výstavba, rekonstrukce a údržba chodníků
  • opravy souběžných rýh ve vozovkách a chodnících
  • výškové úpravy vodovodních, plynových uzávěrů, dešťových vpustí a revizních šachet
  • pokládka všech druhů zámkových dlažeb, obrubníků

Ke všem činnostem poskytujeme poradenské služby a cenové odhady

Kontakt

Kde nás najdete

Kontakt Pecktrade s.r.o. Staré Purkatice 3
Hošťálkovy 794 01

IČO:
28580427

DIČ:
CZ 28580427

Mobil: (Merta)
+420 725 870 503

Mobil: (Číšecký)
+420 723 616 446

E-mail:
pecktrade@pecktrade.cz

Nově nabízíme:
Výrobu peletek »
Pronájem kontejnerů »